Articulate Storyline
 

Program Articulate Storyline umožňuje v relatívne jednoduchom užívateľskom prostredí tvorbu zaujímavých interaktívnych výukových materiálov. Program je možné v trial voľnej verzii stiahnuť a plnohodnotne používať po dobu jedného mesiaca (linka). Ukážky profesionálnych materiálov vytvorených cez Articulate Storyline si možno pozrieť a inšpirovať sa nimi v sekcii Showcase. Nižšie nájdete odkazy na mnou vytvorené materiály.