Humánna geografia Ameriky

 

  • K hlbšiemu uchopeniu učiva a najmä k jeho spestreniu vám môžu opäť poslúžiť články z časopisu Lidé a Země (Sev.Amerika, Juž.Amerika).
  • Znalosť polohy najväčších miest Latinskej Ameriky si môžete vyskúšať v mapovej hre.
  • Precvičte sa a zistite, či ste sa naučili správne - online kvíz k učivu.
  • Problémom Južnej Ameriky je aj produkcia drog, pozrite si ich tranzitné cesty do Európy.