Pracovné listy

V tejto časti webu nájdete pracovné listy k jednotlivým učivám alebo tematickým celkom. Pracovné listy vám poslúžia pri opakovaní a pátraní po nových vedomostiach a preto ich vypracovávanie možno len odporučiť. Najlepšie je si ich vytlačiť a pracovať s nimi v tlačenej podobe. V ľavom stĺpci ľahko vyhľadáš svoj ročník a požadovaný pracovný list.