UČIVÁ:

                                                                                                          

 

              

              EURÓPA

 

 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev.Írska

BENELUX

Francúzsko

Nemecko

Švajčiarsko

Rakúsko

Maďarsko

Poľsko

Česká republika

Európska únia

Obyvateľstvo (spoločnosť)

Poloha a prírodné pomery

 
Európa

Rusko (odp)

Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko (odp, pdf)

Balkán - JV Európa (odp, pdf)

Taliansko, San Maríno, Vatikán, Malta (odp, pdf)

Pyrenejský polostrov (odp, pdf)

Severná Európa (odp, pdf)

Spojené kráľovstvo, Írsko (odp, pdf)

Francúzsko (odp, pdf)

Benelux (ppt, pdf)

Švajčiarsko (ppt, pdf)

Nemecko (odp, pdf)

Rakúsko, Maďarsko a Slovinsko (odp, pdf)

   Poľsko (odp, pdf)

Česká republika (odp, pdf)

Európa - politické usporiadanie

Európa - spoločnosť

             

              AFRIKA


 

Afrika - stolová hra

Južná Afrika

Rovníková Afrika

Severná Afrika

Afrika - obyvateľstvo

Afrika - prírodné pomery
 

 

 

                AUSTRÁLIA...

 

 

 

Austrália a Nový Zéland (spoločnosť)

Austrália - prírodné pomery

Polárne oblasti                                                                             

Politická mapa sveta