geografia slovenska
 
 
 
 
 
 

INFORMATIKA - stiahnuť

 

Nižšie nájdeš prezentácie ku každému učivu geografie Slovenska, ktoré si môžeš klikom stiahnuť. V prípade, že nie sú vo formáte ppt ale odp, na ich spustenie si budeš musieť najprv zdarma, legálne a jednoducho nainštalovať open source software menom Libre Office, ktorý je aj po slovensky. V prípade, ak by bolo pre úspešné stiahnutie prezentácie z uložto.cz heslo, znie vždy terra.

 
Východná oblasť

 

Karpaty východnej oblasti Slovenska (odp)

Hornádska a Popradská kotlina (odp)

Východná oblasť - Košická kotlina (ppt)

 
Stredná oblasť

 

Juhoslovenská kotlina (ppt)

Karpaty a kotliny južnej oblasti stredného Slovenska (ppt)

Južná oblasť stredného Slovenska - Zvolenská kotlina (ppt)

Karpaty severnej oblasti stredného Slovenska ( ppt )

Žilinská, Turčianska a Liptovská kotlina (ppt, pdf)

Orava a Kysuce (ppt, pdf)

 

Západná oblasť

 

Karpaty a kotliny Západnej oblasti

Podunajská pahorkatina

Podunajská rovina

Záhorie

Bratislava- hlavné mesto SR

 
Oblasti Slovenska

Oblasti Slovenska - administratívne členenie

slovensko krajeslovensko okresy

 
Hospodárstvo SR

Zahraničný obchod

Cestovný ruch

Prenos informácií, zdravotníctvo a školstvo

 Doprava 

Lesné hospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Ostatná priemyselná výroba

Priemysel

Hospodárstvo a spoločnosť Slovenska

spišský hradslovensko automobilka

 

Obyvateľstvo a sídla

Sídla Slovenska

Obyvateľstvo Slovenska

Vývoj osídlenia

banská bystricavlkolínecSkalica rotunda

 

Príroda SR

Ochrana prírody

Rastlinstvo a živočíšstvo

lužný lesmedveď