Geohalušky je pravidelná mesačná súťaž o jednotky. Súťažné úlohy pre aktuálny mesiac sa budú zverejňovať každý prvý pondelok v mesiaci. Na súťažiacich čaká každý týždeň cca 10 rôznorodých úloh, na vyriešenie ktorých majú celý týždeň do piatku 18.00. Odpovede na súťažné otázky posielajte vždy len na e-mail fararikp@gmail.com. Mail prosím označte v predmete ako "geohalušky odpovede".

 

Aktuálne jubilejné 10.kolo Geohalušiek je už von a prináša samé novinky. Nenechajte si ho ujsť!