Geohalušky 1 (2/2012)
 

 1. Ktorý štát sveta má v zástave kalašnikov, knihu a motyku ?
   
 2. Aké označenie (názov) má rýchlik, ktorým sa ako prvým môžeme 29.2.2012 dopraviť zo Žiliny do Košíc? Ako dlho nám bude cesta trvať a koľko bude lístok stáť?  
   
 3. Na sútoku ktorých riek môžeme stáť na hranici Slovenska a dvoch ďalších štátov?
   
 4. Pomocou článku (klikom zapneš) v časopise National Geographic odpovedz na nasledovné otázky:

  4.1.  Čo symbolizuje tvar monumentu Baiterek v kazašskom hlavnom meste Astana?
  4.2.  Koľko obyvateľov pribudlo v Astane za posledných desať rokov?
  4.3.  Kým a načo bola založená Aqmola, predchodca dnešného hlavného mesta?
  4.4.  Čo bolo hlavným dôvodom presunutia hlavného mesta z Almaty do Astany?
  4.5.  Aké využitie má najväčšia budova v tvare stanu na svete Khan Shatyr?
   
 5. Podľa zobrazenej mapky dole (obr. č.1 vľavo) posúď, pri ktorých dvoch národoch je najväčšia pravdepodobnosť, že medzi sebou povedú konflikt o prírodné zdroje:  

  a) A - B     b) A - C    c) A - D    d) C - D
   
 6. V ktorom štáte Európy znamenajú nonverbálne gestá prikývnutie hlavou na súhlas a krútenie hlavou na nesúhlas, presný opak toho na čo sme zvyknutý zo Slovenska?
   
 7. Ktoré mesto sveta s viac ako 10 mil. obyv. leží na výreze satelitnej mapy na obr. č. 2 ? Svojho času sa považovalo za najväčšie a najbohatšie mesto stredovekej Európy.
   

 8. Ktorý okres SR je na mapovom výreze zobrazenom pod otázkami dole (obr. č.3)? Akú veličinu (hodnotu čoho) zobrazujú pomerné, červené kartogramy? Katastrálne územie, ktorej obce (mesta) má najvyššie percentuálne zastúpenie lesov? Aká drevina je v týchto lesoch dominantná (prevažuje)?
   

 9. Aký typ elektrární má najvyšší potenciál výroby elektriny v púštnych oblastiach ?
   

 10. Kam je autom zo Skalice bližšie, do Prahy alebo Košíc? O koľko kilometrov? Koľko by stál benzín na cestu do bližšieho mesta, ak má auto spotrebu priemerne 5 litrov na 100 km? Pred jazdou tankujeme všetok potrebný benzín na čerpacej stanici Benzinol na nádražnej ulici v Skalici, kde 1 l benzínu 95 natural stojí 1,49 eur.


    Obrázok č.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

            Obrázok č.2

           
            Obrázok č.3


Správne odpovede posieľajte na fararik@gmail.com najneskôr do 18.00 v piatok 2.3.2012. V maili musia byť uvedené správne odpovede na všetky otázky, v opačnom prípade nie je možné súťažiaceho klasifikovať ako úspešného a prideliť jednotku. Súťažiaci nemá po zaslaní odpovedí možnosť  ich dodatočne meniť, preto si odpovede vždy viackrát prekontroľujte. Veľa chuti, štastia a energie pátrať prajem!