Geohalušky 2 (3/2012)

 

 1. V ktorom štáte sveta je najviac miest s viac ako 1 mil. obyvateľov ?

 2. Pomocou štatistickej databázy na webe Svetovej poľnohospodárskej organizácie FAO (klikom spusti) zisti o produkciu akej svetovo významnej poľnohodpod. plodiny pojednáva nižšie vyobrazený graf. Vo filtri zvoľ „countries by commodity“ aby si videl tabuľky a grafy najväčších producentov pre vybrané plodiny (Možno spoznáš spávnu odpoveď letmým pohľadom na graf a názvy štátov v ňom). V akom klimatickom pásme sa táto plodina pestuje?

 3. Na základe článku v časopise Lidé a Země (klikom spusti), ktorý sa venuje životu žien v súčasnom Afganistane sa pokús sformulovať odpovede na nasledovné otázky:  Aké výhody môže mať zahaľovanie hlavy a tváre žien v Afganistane? Prečo aj dnes, roky po páde Talibanu je návšteva škôl u dievčat nízka?
   

 4. Obrysová mapa akého štátu je vyobrazená nižšie? Aký typ vegetácie tvorí väčšinu povrchu tohto štátu? Porozmýšľaj, čo môže mať tento štát spoločné s juhoamerickým Paraguajom?

 5. Koľko štátov sveta má svoj najvyšší vrch vyšší ako Slovensko?

 6. Ktoré štáty EÚ majú na všetkých svojich euro minciach jednotný motív a teda všetky hodnoty od 10 centov až po 2 eurá majú na sebe rovnakú rytinu?

 7. Fotohádanka. Ktoré historické mesto Slovenska je na fotografii?


   
 8. Určite poznáte veľkoplošné chránené územia Slovenska, ako sú NP a CHKO, či maloplošné prírodné rezervácie. Viete však, že pomocou zákona o ochrane prírody a krajiny možno chrániť aj výnimočné stromy? Po celom Slovensku je viacero chránených stromov, ktoré si svojim úctihodným vekom, estetickými alebo ekologickými hodnotami štatút ochrany zaslúžili. Každoročne sa dokonca vyhlasuje aj  súťaž Strom roka. Obyvatelia obcí sú na svoje svoje stromy patrične hrdí a nedajú na ne dopustiť, veď neraz pod nimi sedávali ich predkovia už pred stovkami rokov. Pokúste sa zistiť, či máme aj v skalickom okrese chránené stromy. Ak áno, kde? O aké stromy ide a čím sú výnimočné?
   

 9. Ktoré kluby tohtoročnej najvyššej anglickej futbalovej ligy Premier League sú z aglomerácie Londýna?
   

 10. Z bratislavského letiska M. R. Štefánika, ktoré je akousi vzdušnou bránou Slovenska možno letieť do viacerých štátov. Do koľkých štátov sveta odtiaľ pravidelne lietajú priame linky? Je aj taký štát, kam sa dá letieť do viacerých miest? Ktoré letecké spoločnosti lietajú z bratislavského letiska?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správne odpovede posieľajte na fararikp@gmail.com najneskôr do 18.00 v piatok 9.3.2012. V maili musia byť uvedené správne odpovede na všetky otázky, v opačnom prípade nie je možné súťažiaceho klasifikovať ako úspešného a prideliť jednotku. Súťažiaci nemá po zaslaní odpovedí možnosť  ich dodatočne meniť, preto si odpovede vždy viackrát prekontroľujte. Veľa chuti, štastia a energie pátrať prajem!