Geohalušky 3 (3/2012)

 

 1. Ako sa volá červene značená turistická trasa vedúca cez celé Slovensko v dĺžke cca 750 km od Duklianskeho priesmyku na severovýchode až po Bradlo, kde sa na ňu napája Štefánikova magistrála, ktorou sa dá doputovať až po Devín? Absolvovanie tejto "púte" cez celé Slovensko sa odhaduje na 25 - 28 dní.

 2. Koľko obcí je v okrese Skalica a ktorá z nich má najmenej obyvateľov? Je v okrese Skalica obec bez základnej školy? Ak áno, ktorá?

 3. Európou prechádza viacero dĺžkových značených cyklotrás so vzdialenosťou 1000 km a viac. Je zvláštne, že na Slovensku sú tieto európske cyklotrasy zvané Eurovelo prakticky neznáme. Zvláštnejšie o to viac, že dve z nich prechádzajú aj Slovenskom. Zistite ich názov. Odkiaľ kam vedú? Ktorá z nich prechádza dokonca aj Záhorím? Pomôže vám oficiálna web stránka Eurovelo (klikom spusti).

 4. Ktorý európsky štát má prakticky nulovú pôrodnosť a počas roka sa tam nenarodí ani jedno dieťa? 

 5. Na chvíľu spojme geografiu s ekonómiou a poďme sa pozrieť na spotrebné dane na alkohol v rôznych krajinách Európy. Určite viete, že aj na Slovensku sú alkoholické nápoje, tabak, cigarety a pohonné hmoty zdaňované vyššími taxami, ako ostatné produkty na trhu. Nielenže tvoria dane zisk štátnemu rozpočtu a prispievajú na chod štátu, ale sú aj nástrojom na zníženie konzumácie nezdravých produktov, ako sú alkohol alebo cigarety. Každý štát Európy má vlastnú daňovú politiku. Prečítajte si nasledovný článok BBC (klikom spusti) a skúste zodpovedať na nasledovné otázky týkajúce sa rozdielov medzi tromi skúmanými krajinami: 1. Aké obmedzenia na predaj alkoholu platia v jednotlivých krajinách a ako sa odlišujú? 2. V ktorom štáte sú najvyššie a v ktorom najnižšie spotrebné dane na alkohol? 3. Ako súvisí množstvo spotreby alkoholu v skúmaných krajinách s daňami na alkohol v nich? 4. V ktorom štáte je najvyššia priemerná spotreba alkoholu na jedného obyv. za rok? 5. Ktorý štát má najvyšší výskyt cirhózy pečene?

 6. Za pralesmi netreba chodiť do Amazónie, viaceré máme aj na Slovensku. Pomocou webu pralesy.sk skús zodpovedať nasledovné otázky týkajuce sa práve slovenských pralesov: 1. Koľko percent povrchu Slovenska pokrývajú pralesy? 2. V ktorých slovenských pohoriach sú najväčšie plochy pralesov? 3. Ktoré pralesy (rezervácie) Slovenska sú zapísané vo svetovom prírodnom dedičstve UNESCO pod názvom Karpatské bukové pralesy?  4. Ktorý prales uvedený na zozname a mape webu pralesy.sk je najbližšie pri Skalici? O aký typ lesa ide?

 7. Zástava ktorého štátu sveta nemá štvoruholníkový tvar?

 8. V akom pohorí sa nachádza starobylá banská obec na obrázku nižšie? V bezprostrednom okolí sa tu po stáročia ťažila meď, na ktorej zbohatla neďaleká Banská Bystrica. Dnes je táto malebná obec ukážkou typickej banskej architektúry a vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.


   

 9. Už častokrát sme lúštili rôzne fotohádanky. Tento týždeň si prvýkrát skúsime aj audio hádanku. Počúvajte pozorne! :) Do akých jazykových skupín patria európske jazyky v ukážkach nižšie? V ukážkach počujete nahovorený text Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN.  Ukážky vo formáte mp3 si musíte najprv stiahnuť: Jazyk 1   Jazyk 2   Jazyk 3
   

 10. Na záver sa vráťme k prvej otázke a na turistické chodníky do slovenských hôr. Na obrázku nižšie je vyobrazený výškový profil menšej časti našej najdlhšej značenej turistickej trasy. Vašou úlohou je zistiť, cez aké pohorie by sme prechádzali územím, ktoré je na obrázku vyznačené červeným rámčekom. Ako sa nazýva najvyšší vrch tohto pohoria? Ktorá rozsiahla národná prírodná rezervácia sa rozprestiera v jeho blízkosti? Pri riešení tejto úlohy môže byť veľkým pomocníkom aj online turistická mapa Slovenska (klikom spusti). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správne odpovede posieľajte na fararikp@gmail.com najneskôr do 18.00 v piatok 16.3.2012. Súťažiaci má právo na nesprávnu odpoveď v max. jednej otázke. Správnu odpoveď vypátra následne po spolupráci so mnou cez mail.  Veľa chuti, štastia a energie pátrať prajem!