Geohalušky 7   (09/2012)

Po dlhšom čase sú tu opäť čerstvé geohalušky. Tentokrát na vás nečaká záplava ťažkých otázok, ale keďže sme stále len na začiatku školského roku, niečo jednoduchšie. Spoznajte o aký štát sveta ide na základe niekoľkých ponúknutých indícií. Vaše odpovede posielajte podpísané na e-mailovú adresu fararikp@gmail.com najneskôr do stredy 26. septembra 2012.  Nech sa páči!


 • 1.  Rozloha štátu je podobná rozlohe Islandu, v porovnaní s ním má však nami hľadaný štát 35 krát viac obyvateľov.

   
 • 2.  Štát má jednu z najnižších hodnôt nezamestnanosti, pričom oficiálne štatistiky uvádzajú len 1,4 percento nezamestnaných. 

   
 • 3.  Štát má široko dostupné zdravotníctvo, ktoré okrem iného zabezpečuje, že všetky ženy majú predpôrovnú starostlivosť.

   
 • 4.  S viac ako 30 percentami fajčiarov z celkovej populácie, patrí medzi štáty s najvyšším podielom fajčiarov.

   
 • 5.  V roku 2010 bolo v štáte len okolo 3200 používateľov internetu, čo je dokonca o polovicu menej ako je počet súčasných užívateľov internetu v Antarktíde.