Kontakt

meno: Mgr. Peter Farárik

e-mail: fararikp@gmail.com

web:  www.geoska.blogspot.sk 
blog: www.fararik.blog.sme.sk

pinterest: pinterest.com/geoska

facebook page o geografii: Lepšia geografia

 

ŽIVOTOPIS (stiahnuť PDF)

Foto:

 

Vo veciach je dobré mať poriadok. Aby sme predošli omylom o mojom rodisku, bydlisku či pôsobisku uvediem veci na pravú mieru. Pochádzam síce z banského medeného mesta pod Urpínom ...

... od školského roku 2011/2012 som sa však náhodilo, či osudovo stal učiteľom na Gymnáziu F. V. Sasinka a mojím prechodným (alebo už trvalým?) bydliskom a pôsobiskom sa stalo, tentoraz síce nie banské, ale taktiež slobodné kráľovské mesto