2.ročník / sexta

 

Európa - obrysová mapka

China Blue - pracovný list k rovnomennému dokumentárnemu filmu

 

Skeny a prepis pracovných listov z publikácie Nová maturita z geografie:

Afrika

Amerika

 

Doplnkové pracovné listy k Amerike:  Balíme sa do Ameriky

Pracovné listy ku všetkým oblastiam Ameriky: KLIK

Pracovné listy ku všetkým oblastiam Ázie: KLIK