Čo môžeme vidieť na glóbuse

Na písomke bude okrem praktického určovania polohy miest na Zemi pomocou ich geografických súradníc, ktoré si môžete precvičiť aj pomocou tejto klikacej hry (ďalšie sú na poslednej strane prezentácie), aj trochu teórie. Čo to znamená? Mali by ste istotne vedieť, čo sú rovnobežky, polúdníky, rovník, obratníky, polárne kružnice a priadiť k nim aj hodnotu v stupňoch - napr. rovník má 0 º s.g.š. (severnej geografickej šírky), čo môžeme pomocou anglickej skratky pre svetové strany napísať aj ako 0º N.  Na precvičenie učiva odporúčam aj výborný online kvíz.